درباره آکادمی دکتر امیری

آموزش مهارتهای زیبایی به صورت کاربردی و بنیادی بر اساس رفرنس ، ویدیوهای اموزش تئوری و عملی که شما در هر مکان و زمان و با هر بودجه ای قابلیت دیدن مکرر آنها را دارید

درباره دکتر محمد امیری

دکتر امیری متخصص تزریقات زیبایی تزریقات فیلر ، تزریق بوتاکس با سابقه 20 طبابت که 5 سال آن در حوزه زیبایی بوده است